Schools in a changing world – Inclusive, innovative and reflective teaching and learning – crossborder exchange of knowhow

SKHU/1601/4.1/172

Projekt partnerek

Helmeczy Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Királyhelmec. Szlovákia
Feszty Árpád Magyar Tanítási Nyelvű általános Iskola, Ógyalla, Szlovákia
Feszty Alapítvány, Komárom, Magyarország
Digitális Esélyegyenlőségért Alapítvány, Budapest
Rotary Club Komarno, Komárno, Szlovákia

A projekt célja

A projekt a Komplex Instrukciós Program – KIP bevezetésére irányul 3 általános iskolában (2 iskola Szlovákiában:Királyhelmec és Ógyalla, 1 iskola Magyarországon: Komárom). A KIP a Stanford egyetemen kidolgozott tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség nagy. A program alkalmas a heterogén tanulói csoport nevelésére. A KIP bevezetése után program kiváló eredményeket produkált világszerte.

A KIP a Feszty Általános Iskolában Magyarországon lett bevezetve 2015-ben. Ezt a módszert kívánjuk elérhetővé tenni Szlovákiai iskolák számára, segítséget nyújtani a program kezdeti elindítására az oktatásba való bevezetésére. A projekt célja az oktatók képzése és 2 évig tartó tutoriálása, tanagyag fejlesztése. A résztvevő iskolák közös tanári workshopok keretén belül rendszeres kapcsolat alakulna ki az iskolák oktatói között, lehetőséget adva a program bevezetésénél felmerülő kérdések megvitatására, tapasztalatok cseréjére.

A módszer rugalmasabb alkalmazása céljából kiépülne egy közös tananyag adatbázis, intenzív tananyagfejlesztésre kerülne sor ami nyomtatott anyagként is megjelenne. Tervek készítése a hivatalos tanrendbe való beépítésére. Az iskolák intenzívebbé tennék a szülőkkel való együttműködésüket közös programok szervezésével. Nagyobb figyelem fordulna a gyerekek kognitív képességeinek a fejlesztésére, tehetséggondozásra játékos foglalkozások bevezetése minden diák számára. Közös versenyek sportrendezvények szervezése az iskolák között.

A projekt eredményeként létrejönne: 1 határon átnyúló tartalmú honlap, 3 könyv a KIP elméleti és gyakorlati tudnivalóiról, a módszer szlovákiai környezetbe adaptálásáról, integrált adatbázis épül ki, és közös tananyag fejlesztés folyik. Az iskolák referencia központokká fejlődnek, elősegítve a módszer további fejlesztését Magyarországon és Szlovákiában.