A projekt tevékenységei

A Komplex Instrukciós Program (KIP) olyan alternatív pedagógiai módszer, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul.

A projekt segítségével a módszer két szlovákiai magyar iskolában, Királyhelmecen és Ógyallán, valamint a magyarországi Komáromban kerül bevezetésre.

A világszerte kiváló eredményeket hozó tanítási módszer lehetővé teszi a pedagógusok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók között nagy a tudás, és kifejezőkészségbeli különbség.

Az SKHU Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló projekt nyitó konferenciáját szeptember 22-én tartották Komáromban, a Selye János Egyetemen.Az új tanítási módszert világszerte rengeteg helyen bevezették már, Szlovákiában viszont az ógyallai és királyhelmeci alapiskolák lesznek az elsők. Szándékosan választottunk egy nyugati és egy keleti országrészben található iskolát, hogy ezek a jövőben központokká váljanak, ahonnan tovább terjedhet az újszerű módszer más környékbeli tanintézményekbe.

A projektben résztvevő iskolák intenzívebbé szeretnék tenni a pedagógusok, diákok és szülők közötti kapcsolatot is.. Nagyobb figyelmet fordítanának a tehetséggondozásra. A szervezők közös versenyek, sportrendezvények szervezésével is számolnak az iskolák között.

A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány (DEA) által szervezett „Komplex Instrukciós Program (KIP)” elnevezésű képzés keretében pedagógusokat képzett ki – a speciális kooperatív technika alkalmazására épülő – KIP-módszertanra a projektpartner, a komáromi Feszty Árpád Általános Iskolában.

A kiképzett pedagógusok közül 10 tanár vett részt a DEA KIP képzők képzésén. Ennek során készülnek fel a projektben részt vevő oktatási intézményekben végzendő, KIP-es munkára. Tekintettel arra, hogy a KIP-módszertan alkalmazásának hatékonysága az azt alkalmazó pedagógus attitűdváltásán alapul, a KIP-képzők tevékenységének folyamatos, támogató nyomon követése, mentorálása rendkívül fontos. Így a projekt keretében, a képzők képzését követően folyamatos tutori jelenlétet biztosítottunk.

A KIP-módszertan szemléletével való azonosulást segítette elő a projektben részt vevő pedagógusok számára szervezett coaching, valamit a 2 workshop is.

A tudásmegosztás egyik dokumentumaként készült el a KIP-módszertan gyakorlati alkalmazását támogató KIPOKOS című oktatási segédanyagunk.

Rotary Club Komárno által szervezett KIP képzés a királyhelmeci és az ógyallai magyar tannyelvű általános iskolában. Csapatépítő tréning, coaching szervezése a tanárok részére.

KIP a gyakorlatban könyv elkészítése

Logikai táblajátékok az oktatásban könyv elkészítése

900 óravázlat elkészítése és adatbázis létrehozása

Szakmai konferenciák, workshoppok szervezése

Határon átnyúló csapatjátékok, családi napok és nyitott napok szervezése az általános iskolákban